Sant Vicenç de Castellet Adriana Delgado

Les principals propostes d'Esquerra per a Sant Vicenç

Aquí teniu les principals propostes del programa electoral d'Esquerra Republicana de Catalunya per a Sant Vicenç de Castellet:
 
1.    Promoció econòmica i ocupació: Recepcionar els polígons industrials i incentivar amb ajuts fiscals la implantació de noves empreses que creïn nous llocs de treball. Potenciar el Servei d’Ocupació Municipal com a eina essencial per incrementar les possibilitats de trobar feina fent coincidir oferta i demanda laboral. Impulsar un model comercial del proximitat i la Fira del Vapor.

2.    Serveis socials: Adequar la dotació pressupostària a les necessitats del servei. Prioritzar el cobriment de les necessitats bàsiques dels ciutadans i fomentar la col·laboració en xarxa dels agents implicats. Promocionar pisos tutelats per a gent amb dificultats.

3.    Urbanisme: Promoure la revisió del Pla General d’Ordenació Urbana, vetllar per la rehabilitació de Castellet, legalitzar Can Xesc i urbanitzar els carrers pendents.

4.    Via pública: Millorar la neteja i l’enllumenat dels carrers. Arranjar i promocionar aparcaments dissuasoris per dinamitzar una zona de vianants al centre. Estudiar la reordenació del trànsit per millorar la mobilitat. Crear un passeig a l’entorn del riu Llobregat.

5.    Participació ciutadana: Fomentar els processos de decisió per part de la ciutadania en la gestió municipal, especialment en les inversions en infraestructures, i establir un sistema eficient que integri les aportacions ciutadanes. Dinamitzar els consells municipals sectorials.

6.    Administració transparent, eficaç i eficient: Incrementar el número de tràmits administratius i promocionar-los entre la ciutadania amb informació i bonificacions per sobre del 5%. Millorar el temps de resposta de les sol·licituds.

7.    Medi ambient: Implantar de forma gradual la recollida selectiva porta a porta i vetllar per l’ampliació del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. Executar el Pla de Clavegueram, eliminant els abocaments al riu.

8.    Cultura: Vetllar per la comissió de gestió, dinamització i promoció de l’Espai Ateneu. Preservar el patrimoni cultural i donar suport a les associacions.

9.    Esports: Promocionar l’esport escolar i de base, donar suport als clubs i esportistes i treballar per aconseguir els espais que necessitin per a la pràctica esportiva.  

10.  Joventut: Fer-los partícips de les decisions, facilitar-los l’accés a una feina i a un habitatge, i ajudar els emprenedors. Dinamitzar la comissió de joves i el Rkó.

11.  Convivència ciutadana: Facilitar la integració dels nouvinguts. Revisar l’actual ordenança i aplicar-la amb rigor, tenint en compte que qui té drets també té obligacions, i que s’han de respectar les normes de convivència.

12.  Ensenyament: Crear un programa marc pel manteniment de les instal·lacions educatives. Ampliar l’oferta d’estudis postobligatoris ajustant-la a les necessitats laborals del territori. Millorar la comunicació entre els centres educatius i amb l’Ajuntament.

13.  Fiscalitat: Moderar la pressió fiscal per a les persones que ho necessitin. Gestionar els recursos públics amb eficàcia, eficiència i transparència per oferir uns serveis públics de qualitat.

14.  Laïcitat: Defensar aquest valor republicà, ja que l’Ajuntament, des del respecte total a totes les creences i religions, ha de ser laic.

15.  Futur: Elaborar el Pla Estratègic Sant Vicenç de Castellet 2025. Iniciar un procés de participació ciutadana, de reflexió, debat i definició d’objectius i accions concrets, per formular el model territorial, social i econòmic cap al qual ha d’avançar Sant Vicenç.

República Catalana: Garantir el procés cap a la independència de Catalunya des del municipalisme. 

Comentaris


No hi ha cap comentari


El comentari s'ha enviat correctament i està pendent de moderació